Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Tế Lượng Bằng Phần Mềm Eviews 4.0 – Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Nhóm MBA Bách Khoa giới thiệu Tài Liệu Hướng Dẫn Thực Hành Kinh Tế Lượng Bằng Phần Mềm Eviews 4.0  soạn bởi Đại Học Kinh Tế Quốc Dân – Khoa Toán Kinh Tế – Bộ Môn Toán Kinh Tế

MỤC LỤC
1 Số liệu dùng trong eviews                  
2 Nhập số liệu từ bàn phím – xử lý số liệu   
3 Ước lượng mô hình hồi quy đơn              
4 Ước lượng mô hình hồi quy bội              
5 Mô hình với biến giả                       
6 Định dạng phương trình hồi quy             
7 Hiện tượng đa cộng tuyến                   
8 Hiện tượng phương sai sai số thay đổi      
9 Mô hình với số liệu chuỗi thời gian        
10 Tự tương quan và mô hình có biến trễ       

Bài này 78 trang khá chi tiết, các bạn xem ở đây: Kinh te luong.pdf