Tài liệu Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm Eviews( ĐH Nông Lâm)

Nhóm MBA Bách Khoa giới thiệu bài giảng Tài liệu Hướng dẫn thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm Eview do Khoa Kinh tế – Trường Đại Học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh biên soạn.

Nội dung gồm của bài giảng Hướng dẫn thực hành Eviews:
1. Sử dụng hộp lệnh của Eviews
2. Thao tác kiểm định bằng Eviews 
3. Phát hiện và khắc phục phương sai sai số thay đổi (PSSSTĐ)
4. Phát hiện và khắc phục đa cộng tuyến (ĐCT)
5. Phát hiện và khắc phục tự tương quan (TTQ)
6. Chọn lựa mô hình

Bài dạng pdf ở đây nhé, các bạn bấm vào xem hoặc tải về xem: Huong dan thuc hanh KTL-Luan-Ver2_0