Cách thực hành chạy thống kê tần số One-Way Tabulation sử dụng EViews

Giới thiệu:

Bài này sẽ giới thiệu cách thực hiện phân tích thống kê tần số frequency dùng EViews( nhóm MBA hotroEviews@gmail.com thực hiện tháng 10/2016)
Thống kê tần số trong eviews còn gọi là One-Way Tabulation

Mục đích thống kê tần số One-Way Tabulation

Khi chạy ra sẽ ra tần số xuất hiện của dữ liệu, ví dụ trong 1 lớp học bạn muốn biết có bao nhiêu người Nam, bao nhiêu người Nữ, tỷ lệ % của mỗi nhóm là bao nhiêu

Cách thực hiện One-Way Tabulation trên Eviews

Ví dụ sau đây sẽ thực hiện thống kê tabulation cho biến giới tính.
Đầu tiên, mở file Eviews lên, chọn biến gioitinh và chọn open

eviews-freq1

Chọn tiếp View -> One-way tabulation

eviews-freq2

Bảng hiện thị các kết quả sẽ xuất hiện như sau, có 3 tùy  chọn được hiển thị , ý nghĩa như sau:

  • Show count : hiển thị số đếm của các giá trị
  • Show Percentages : hiển thị phần trăm của các giá trị trong mẫu.
  • Show Cummulatives: hiển thị phần tích lũy của các giá trị trong mẫu, giá trị tích lũy cuối cùng sẽ đạt được 100%

eviews-freq3

Tiếp tục chọn OK, sẽ được kết quả sau:

Value

Count

Percent

Cumulative  Count

Cumulative Percent

Nam

236

70.66

236

70.66

Nu

98

29.34

334

100.00

Total

334

100.00

334

100.00

Như kết quả hiển thị, có tất cả 334 người, trong đó có 236 Nam ( chiếm 70.66%) và 98 Nữ ( chiếm 29.34%)

Các bạn liên hệ nhóm MBA ĐH Bách Khoa để được xử lý các vấn đề liên quan, nhất là số liệu nhé

-SMS/Zalo/Viberphone-number

-Facebook facebook.com/hotroEviews

Email hotroeviews@gmail.com