Cách thực hành chạy thống kê mô tả sử dụng EViews.

Bài này sẽ giới thiệu cách thực hiện phân tích thống kê mô tả dùng EViews.

Thống kê mô tả dùng cho mục đích tính toán các giá trị sau của 1 biến:

 • Trung bình cộng Mean
 • Trung vị Median
 • Giá trị lớn nhất Maximum
 • Giá trị bé nhất Minimum
 • Độ lệch chuẩn Std. Dev.
 • Độ nghiêng Skewness
 • Giá trị nhọn Kurtosis
 • Kiểm định Jarque-Bera( dùng kiểm định xem thử dữ liệu có skewness (hệ số bất đối xứng) và kurtosis(hệ số nhọn) đáp ứng yêu cầu của phân phối chuẩn)
 • Tổng Sum
 • Sum((X-mean(x))^2)  Sum Sq. Dev.
 • Số quan sát Observations

Cách thực hành thống kê mô tả bằng EViews

Bật file Eviews cần thực hiện thống kê mô tả, và chọn các biến cần thống kê như sau:

thongkemota1

Nhấn Quick-> Group Statistics -> Descriptive Statistics -> Common Sample như hình bên dưới

thongkemota2

Dưới đây là danh sách các biến cần thực hiện thống kê mô tả, các bạn có thể thêm biến hoặc bỏ bớt biến cho phù hợp, sau đó nhấn OK

Kết quả hiển thị như sau:

 

KNTC

KNCB

KN

 Mean

 0.432125

 4.355932

 8.593220

 Median

 0.400000

 4.000000

 8.000000

 Maximum

 0.840000

 12.00000

 35.00000

 Minimum

 0.052000

 2.000000

 2.000000

 Std.
Dev.

 0.180886

 1.582627

 5.531939

 Skewness

 0.349043

 1.584512

 2.043281

 Kurtosis

 2.546705

 8.345198

 10.02646

 

 

 

 

 Jarque-Bera

 3.406265

 189.8514

 324.8494

 Probability

 0.182112

 0.000000

 0.000000

 

 

 

 

 Sum

 50.99070

 514.0000

 1014.000

 Sum
Sq. Dev.

 3.828208

 293.0508

 3580.475

 

 

 

 

 Observations

 118

 118

 118

Như ta thấy, có ba biến được thực hiện thống kê mô tả, cùng với các giá trị được thống kê của từng biến. Các bạn nếu có chỗ nào đọc chưa rõ, hoặc chưa hiểu kĩ, hoặc cần làm đẹp số liệu các bạn cứ liên hệ nhóm nhé

-SMS/Zalo/Viberphone-number

-Facebook facebook.com/hotroEviews

Email hotroeviews@gmail.com