Category Archives: Eviews

Phân tích Eviews

Cách thực hành chạy phân tích tương quan với phần mềm EViews

Bài này sẽ thực hiện giới thiệu và thực hành trên EViews các mục sau

 • Hệ số tương quan.
 • Công thức tính hệ số tương quan
 • Cách tính phân tích tương quan dùng EViews

Hệ số tương quan là gì?

-Hệ số tương quan (r) là một chỉ số thống kê đo lường mối liên hệ tương quan giữa hai biến số, như giữa MỨC ĐỘ HÀI LÒNG (y) và TIỀN LƯƠNG (x).  Hệ số tương quan có giá trị từ -1 đến 1.  Hệ số tương quan bằng 0 (hay gần 0) có nghĩa là hai biến số không có liên hệ gì với nhau; ngược lại nếu hệ số bằng -1 hay 1 có nghĩa là hai biến số có một mối liên hệ tuyệt đối.  Nếu giá trị của hệ số tương quan là âm (r <0) có nghĩa là khi x tăng cao thì y giảm (và ngược lại, khi x giảm thì y tăng); nếu giá trị hệ số tương quan là dương (r > 0) có nghĩa là khi x tăng cao thì y cũng tăng, và khi x tăng cao thì y cũng giảm theo.

Công thức tính hệ số tương quan

Có nhiều hệ số tương quan , hệ số tương quan thông dụng nhất: hệ số tương quan Pearson r, được định nghĩa như bên dưới.Cho hai biến số x và y  từ n mẫu, hệ số tương quan Pearson r được ước tính bằng công thức sau đây:

pearson1
Trong phân tích áp dụng cho luận văn, kiểm định hệ số tương quan Pearson  dùng để kiểm tra mối liên hệ tuyến tính giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc. Nếu các biến độc lập với nhau có tương quan chặt thì phải lưu ý đến vấn đề đa cộng tuyến khi phân tích hồi quy (giả thuyết H0: hệ số tương quan bằng 0), tuy nhiên đa cộng tuyến hay không thì vào phân tích hồi quy ta để ý hệ số VIF.

Cách tính phân tích tương quan dùng EViews.

Cách 1: chỉ chạy ra hệ số tương quan, không xuất hiện hệ số significant

Cách 2: chạy ra hệ số tương quan, kèm theo hệ số significant để xác định xem quan hệ tương quan có ý nghĩa thống kê hay không?

Cách 1: chỉ chạy ra hệ số tương quan, không xuất hiện hệ số significant

Chọn menu Quick – Group Statistic – Corellation

corelation4

Nhập tên các biến cần phân tích tương quan vào, và nhấn OK

corelation5

Kết quả ra như sau:

 

CHIPHI

LOINHUAN

CHIPHI

 1.000000

-0.241008

LOINHUAN

-0.241008

 1.000000

Ta thấy hệ số tương quan của một biến với chính nó thì bằng 1. Và  hai biến LOINHUAN và CHIPHI có hệ số tương quan là -0.241008, tuy nhiên ta không biết mức ý nghĩa của quan hệ này, nếu muốn biết phải dùng cách 2 như bên dưới:

Cách 2: chạy ra hệ số tương quan, kèm theo hệ số significant để xác định xem quan hệ tương quan có ý nghĩa thống kê hay không?

Chọn các biến cần chạy tương quan correlation, sau đó chọn Open as Group

corelation1

Sau đó chọn View -> Covariance Analysis

corelation2

Chọn hai mục Corellation và Probability |t|=0 như sau, sau đó nhấn OK

corelation3

Kết quả ra như sau:

Covariance
Analysis: Ordinary

 

Date:
11/03/16 Time: 15:36

 

Sample:
1 334

 

 

Included
observations: 334

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correlation

 

 

Probability

CHIPHI 

LOINHUAN 

 

CHIPHI 

1.000000

 

 

 

—– 

 

 

 

 

 

 

LOINHUAN 

-0.241008

1.000000

 

 

0.0000

—– 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cách đọc kết quả: Hệ số tương quan giữa Chi Phí và Lợi Nhuận là -0.241008 , Xác suất Probability  p-value là 0.0000. Như vậy hai giá trị này có tương quan nghịch với nhau và có mối tương quan này có ý nghĩa thống kê ở p-value =5%

– Ngoài ra nhóm có dịch vụ xử lý/ hiệu chỉnh số liệu khảo sát để chạy ra kết quả EViews có ý nghĩa thống kê.
– Tư vấn mô hình nghiên cứu, đào tạo trực tiếp về phân tích hồi quy , các kiểm định quan trọng trong EViews

-SMS/Zalo/Viberphone-number

-Facebook facebook.com/hotroEviews

Email hotroeviews@gmail.com

Cách thực hành chạy thống kê tần số One-Way Tabulation sử dụng EViews

Giới thiệu:

Bài này sẽ giới thiệu cách thực hiện phân tích thống kê tần số frequency dùng EViews( nhóm MBA hotroEviews@gmail.com thực hiện tháng 10/2016)
Thống kê tần số trong eviews còn gọi là One-Way Tabulation

Mục đích thống kê tần số One-Way Tabulation

Khi chạy ra sẽ ra tần số xuất hiện của dữ liệu, ví dụ trong 1 lớp học bạn muốn biết có bao nhiêu người Nam, bao nhiêu người Nữ, tỷ lệ % của mỗi nhóm là bao nhiêu

Cách thực hiện One-Way Tabulation trên Eviews

Ví dụ sau đây sẽ thực hiện thống kê tabulation cho biến giới tính.
Đầu tiên, mở file Eviews lên, chọn biến gioitinh và chọn open

eviews-freq1

Chọn tiếp View -> One-way tabulation

eviews-freq2

Bảng hiện thị các kết quả sẽ xuất hiện như sau, có 3 tùy  chọn được hiển thị , ý nghĩa như sau:

 • Show count : hiển thị số đếm của các giá trị
 • Show Percentages : hiển thị phần trăm của các giá trị trong mẫu.
 • Show Cummulatives: hiển thị phần tích lũy của các giá trị trong mẫu, giá trị tích lũy cuối cùng sẽ đạt được 100%

eviews-freq3

Tiếp tục chọn OK, sẽ được kết quả sau:

Value

Count

Percent

Cumulative  Count

Cumulative Percent

Nam

236

70.66

236

70.66

Nu

98

29.34

334

100.00

Total

334

100.00

334

100.00

Như kết quả hiển thị, có tất cả 334 người, trong đó có 236 Nam ( chiếm 70.66%) và 98 Nữ ( chiếm 29.34%)

Các bạn liên hệ nhóm MBA ĐH Bách Khoa để được xử lý các vấn đề liên quan, nhất là số liệu nhé

-SMS/Zalo/Viberphone-number

-Facebook facebook.com/hotroEviews

Email hotroeviews@gmail.com

Cách thực hành chạy thống kê mô tả sử dụng EViews.

Bài này sẽ giới thiệu cách thực hiện phân tích thống kê mô tả dùng EViews.

Thống kê mô tả dùng cho mục đích tính toán các giá trị sau của 1 biến:

 • Trung bình cộng Mean
 • Trung vị Median
 • Giá trị lớn nhất Maximum
 • Giá trị bé nhất Minimum
 • Độ lệch chuẩn Std. Dev.
 • Độ nghiêng Skewness
 • Giá trị nhọn Kurtosis
 • Kiểm định Jarque-Bera( dùng kiểm định xem thử dữ liệu có skewness (hệ số bất đối xứng) và kurtosis(hệ số nhọn) đáp ứng yêu cầu của phân phối chuẩn)
 • Tổng Sum
 • Sum((X-mean(x))^2)  Sum Sq. Dev.
 • Số quan sát Observations

Cách thực hành thống kê mô tả bằng EViews

Bật file Eviews cần thực hiện thống kê mô tả, và chọn các biến cần thống kê như sau:

thongkemota1

Nhấn Quick-> Group Statistics -> Descriptive Statistics -> Common Sample như hình bên dưới

thongkemota2

Dưới đây là danh sách các biến cần thực hiện thống kê mô tả, các bạn có thể thêm biến hoặc bỏ bớt biến cho phù hợp, sau đó nhấn OK

Kết quả hiển thị như sau:

 

KNTC

KNCB

KN

 Mean

 0.432125

 4.355932

 8.593220

 Median

 0.400000

 4.000000

 8.000000

 Maximum

 0.840000

 12.00000

 35.00000

 Minimum

 0.052000

 2.000000

 2.000000

 Std.
Dev.

 0.180886

 1.582627

 5.531939

 Skewness

 0.349043

 1.584512

 2.043281

 Kurtosis

 2.546705

 8.345198

 10.02646

 

 

 

 

 Jarque-Bera

 3.406265

 189.8514

 324.8494

 Probability

 0.182112

 0.000000

 0.000000

 

 

 

 

 Sum

 50.99070

 514.0000

 1014.000

 Sum
Sq. Dev.

 3.828208

 293.0508

 3580.475

 

 

 

 

 Observations

 118

 118

 118

Như ta thấy, có ba biến được thực hiện thống kê mô tả, cùng với các giá trị được thống kê của từng biến. Các bạn nếu có chỗ nào đọc chưa rõ, hoặc chưa hiểu kĩ, hoặc cần làm đẹp số liệu các bạn cứ liên hệ nhóm nhé

-SMS/Zalo/Viberphone-number

-Facebook facebook.com/hotroEviews

Email hotroeviews@gmail.com

Giới thiệu cơ bản về phần mềm Eviews: khái niệm, đối tượng cần phải sử dụng

Khái niệm Eviews

Phần sau đây sẽ trả lời câu hỏi Eviews là gì, tại sao cần phải dùng Eviews, cùng các khái niệm Eviews căn bản

eviews-can-ban

     Eviews là một gói phần mềm thống kê cho Windows, được sử dụng chính vào phân tích kinh tế hướng đối tượng chuỗi thời gian(viết tắt của Econometrics Views). Nó do Quantitative Micro Software (QMS) phá triển, hiện tại đã là thành viên của công ty IHS Markit Ltd đặt tại nước Anh. Bản EViews 1.0 được ra đời vào tháng 3 năm 1994. Hiện tại năm 2016 đã có bản Eviews 9.5. Website của Eviews là http://www.eviews.com.
Eviews cung cấp các công cụ phân tích dữ liệu phức tạp, hồi qui và dự báo chạy trên nền Windows và Mac OS. Với Eviews ta có thể nhanh chóng xây dựng một mối quan hệ thống kê từ dữ liệu có sẵn và sử dụng mối quan hệ này để dự báo các giá trị tương lai. Eviews có thể hữu ích trong nhiều lĩnh vực như phân tích và đánh giá dữ liệu khoa học, phân tích tài chính, dự báo kinh tế vĩ mô, mô phỏng, dự báo doanh số, và phân tích chi phí.
Đặc biệt, Eviews là một phần mềm rất mạnh cho các nghiên cứu dữ liệu thời gian và dữ liệu chéo cross-section với cỡ mẫu lớn, dữ liệu bảng panel data. Eviews đưa ra nhiều cách nhập dữ liệu rất thông dụng và dễ sử dụng như nhập trực tiếp từ bàn phím, từ các tập tin sẵn có dưới dạng Excel hay Text. Dữu liệu đầu vào và đầu ra nó hỗ trợ nhiều định dạng, bao gồm định dạng định dạng Excel, PSPP / SPSS, DAP / SAS, Stata, RATS. EViews có thể truy cập cơ sở dữ liệu ODBC, kết nối trực tiếp và hệ thống cơ sở dữ liệu khác.
Với Eviews, chúng ta có thể dễ dàng tạo ra các chuỗi mới từ các chuỗi hiện hành, hoặc mở rộng dữ liệu có sẵn. Eviews giúp người sử dụng dễ dàng ước lượng và kiểm định các mô hình kinh tế lượng. Ngoài ra, Eviews còn giúp những người nghiên cứu chuyên nghiệp có thể xây dựng các tập tin bài giảng trình cho dự án nghiên cứu của mình. Nhờ sử dụng loại ngôn ngữ rất gần với các ký hiệu chuẩn của toán, thống kê, và kinh tế lượng, nên người sử dụng dễ dàng suy luận một cách hợp lý khi xây dựng hoặc kiểm định các mô hình hồi qui trên Eviews.

Đối tượng sử dụng Eviews tại Việt Nam

     Hiện tại Eviews được dùng để nghiên chuyên ngành tài chính, ngân hàng, chứng khoán… khá nhiều tại Việt Nam. Nhóm Thạc Sĩ MBA ĐH Bách Khoa Tp.HCM hotroEviews@gmail.com đã hỗ trợ cho nhiều bạn học viên cao học các sử dụng, thao tác và phân tích trên phần mềm này.

     WORKFILE LÀ GÌ?

Workfile được gọi chung là tập tin làm việc của Eviews (sau đây sẽ gọi là tập tin Eviews). Ở một cấp độ cơ bản, một tập tin Eviews đơn giản là một tập tin chứa các đối tượng của Eviews . Mỗi đối tượng bao gồm một tập hợp các thông tin có liên quan đến một lĩnh vực phân tích cụ thể ví dụ một chuỗi , một phương trình, hay một đồ thị. Làm việc trên Eviews chủ yếu liên quan đến các đối tượng chứa trong một tập tin Eviews. Cho nên, bước đầu tiên trong bất kỳ một dự án nào với Eviews là cần tạo ra một tập tin mới hoặc mở một tập tin có sẵn. Mỗi tập tin Eviews chứa một hoặc nhiều trang . Mỗi trang chứa các đối tượng riêng. Trang được xem như một thư mục con hay tập tin phụ trong một tập tin. Thông thường chúng ta chỉ làm việc trên một trang duy nhất. Trong khi một tập tin Eviews được thiết kế để chứa nhiều đối tượng khác nhau như các phương trình, đồ thị, và ma trận, nhưng mục đích chính của nó là chứa bộ dữ liệu. Một tập hợp các quan sát của một hoặc một số biến được gọi là bộ dữ liệu, trong đó mỗi quan sát có nhận dạng riêng.

     Tạo một tập tin Eviews như thế nào

Có nhiều cách tạo một tập tin mới. Việc đầu tiên khi tạo một tập tin Eviews là xác định cấu trúc của tập tin. Có nhiều cách tạo tập tin khác nhau. Thứ nhất là mô tả cấu trúc của tập tin Eviews. Theo cách này, Eviews sẽ tạo ra một tập tin mới để người sử dụng nhập dữ liệu một cách thủ công từ bàn phím hoặc copy và dán, ví dụ từ Excel. Thứ hai là mở và đọc dữ liệu từ một nguồn bên ngoài (không thuộc định dạng Eviews) như Text, Excel, Stata. Thuận tiện hơn nhiều so với các phiên bản trước, Eviews 5 và 6 tự động phân tích nguồn dữ liệu, tạo một tập tin, và nhập dữ liệu. Đây là cách được sử dụng phổ biến nhất. Ngoài ra còn có thể thêm bớt biến vào file có sẵn.

Các vấn đề liên quan đến việc sử dụng, download, cài đặt Eviews, hoặc xử lý số liệu tốt các bạn cứ liên hệ vào

-SMS/Zalo/Viberphone-number

-Facebook facebook.com/hotroEviews

Email hotroeviews@gmail.com